-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Mlynická dolina

Orografický celok:Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Štrbské pleso
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Mlynická dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy

Výmera:28.22 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

V Mlynickej doline bol tak, ako takmer všade na južných svahoch Tatier, les mimoriadne atakovaný ťažbou, premenou na pasienky a následnou pastvou. Šancu pretrvať tu mal zapojený les iba na miestach nevhodných na pastvu dobytka a obtiažnych pre priblíženie dreva. Takými boli časti, kde sa nahromadili skaly a balvany, v tomto prípade to boli skaly a balvany tlačené čelom ľadovca, ktoré po jeho roztopení zostali na mieste (ľadovcová moréna). Na tomto stanovišti rastú vertikálne značne diferencované lesy, do podrastu ktorých často preniká kosodrevina. Tá na najextrémnejších stanovištiach vytvára aj monodominantné porasty. V stromovej vrstve dominuje smrek s veľmi hojnou prímesou smrekovca a limby, vtrúsene sa vyskytuje jarabina vtáčia, breza karpatská a na hornej hranici lesa aj niektoré ďalšie druhy vŕb. Tu prechádza zapojený les do porastov kosodreviny, v ktorých v rôzne širokých rozostupoch rastú smreky, jarabiny a limby, vystupujúce jednotlivo alebo v skupinkách ešte niekoľko stoviek metrov vyššie do doliny. Prales  je verejnosti dobre prístupný, tesne popri ňom alebo ním prechádza na dlhom úseku značená turistická trasa spájajúca Štrbské Pleso a vodopád Skok. Je súčasťou Tatranského národného parku, NPR Mlynická dolina a súčasne územia európskeho významu SKUEV 0307 Tatry.


< Späť na zoznam pralesov