-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Rydošová

Orografický celok:Laborecká vrchovina
Okres:Snina
Katastrálne územie:Osadné
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Východné Karpaty
NATURA 2000:SKUEV0387 Beskyd
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:28.62 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Lokalita sa nachádza v severo-východnom cípe orografického celku Laborecká vrchovina v blízkosti hranice s orografickým celkom Bukovské vrchy. Na strmých kamenitých svahoch sa pod hrebeňom v okolí kóty Rydošová (877 m n.m.) nachádzajú zachovalé bukové lesy s charakterom pralesa. Expozícia svahov je prevažne juho-západná s rozpätím nadmorských výšok 690 – 870 m.
Lesy na lokalite sú tvorené hlavne bukom lesným s malou prímesou javora horského a ojedinelým výskytom bresta horského. V súčasnosti na lokalite dochádza k výraznejšej dynamike obnovy z dôvodu začínajúcej sa fázy rozpadu na viacerých miestach.
Priame stopy po ľudskej činnosti sú viditeľné len na okrajoch lokality. Ide hlavne o stopy po ťažbe (staré pne). Zaujímavosťou však je, že v blízkosti hranice lokality pod hrebeňom sú stále viditeľné zvyšky po zákopoch z 1. svetovej vojny, keď v tejto oblasti prebiehali intenzívne boje.
Priamo cez lokalitu neprechádza žiadna cesta alebo chodník. Po hrebeni v blízkosti lokality však prechádza červeno a modro značkovaná turistická trasa. Spodným okrajom prechádza lesnícky chodník.


< Späť na zoznam pralesov